03 JANUARI 2013

<< Terug

De Cookiewet en Webwinkels

De cookiewet. Het zal niemand ontgaan zijn dat deze ‘wet’, onderdeel van de Telecommunicatiewet, veel, heel veel stof op doet waaien. Websites moeten bezoekers informeren over de cookies die ze plaatsen, maar websites moeten de bezoekers ook om toestemming vragen voordat de cookies geplaatst mogen worden. Meer bescherming voor websitebezoekers, meer regels en programmeerwerk voor websites.

De cookiewet is niet voor niets regelmatig in het nieuws. Websites willen de ingrijpende maatregelen niet doorvoeren, de wet wordt nog niet gehandhaafd en zelfs de wetgever is niet duidelijk over de wet.

Waar de OPTA, de instantie belast met de handhaving van de cookiewet, eerder nog verklaarde dat de website die gebruik maakt van social media cookies hier toestemming voor moet vragen, heeft de wetgever in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat niet de websites, maar de social media aanbieders zich moeten houden aan de cookiewet. Met andere woorden, de OPTA moet Facebook en Twitter aan gaan spreken, en niet de Nederlandse websites en webwinkels.

Veel ‘kleine’ websites en webwinkels zullen zich afvragen of ze ook moeten voldoen aan de cookiewet. Als er boetes uitgedeeld gaan worden zullen die toch wel naar de ‘grote jongens’ gaan is een veelgehoord argument om niet aan de wet te voldoen. Een verkeerd argument, de cookiewet geldt immers voor alle websites. Geef als website het goede voorbeeld en laat zien dat u wel degelijk waarde hecht aan de privacy van bezoekers.

Goede afspraken moeten er gemaakt worden op het moment dat u een derde opdracht geeft om een website voor u te maken. De website moet aan wettelijke bepalingen voldoen, de eigenaar dient daar zorg voor te dragen. Spreek daarom met degene die de website gaat maken af dat er technische maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de cookiewet.

Bijna iedereen is het eens over het feit dat de cookiewet een vervelende wet is. Websites moeten bezoekers lastig gaan vallen met toestemmingsvragen en informatie waar de bezoeker niet op zit te wachten. Bezoekers klikken direct op ‘Ja’ of ‘Accepteren’ omdat ze niet lastig gevallen willen worden met verhalen over cookies, ze willen de webwinkel bezoeken om leuke producten te kopen.

Het wordt tijd dat betrokken partijen duidelijkheid gaan geven over de cookiewet. Worden cookies die alleen gebruikt worden om statistieken bij te houden uitgezonderd van de strenge cookiewet? Hoe worden overtreders van de cookiewet aangepakt? En op welke manier wordt er vanuit ‘de branche’ meegedacht?

Artikel door: Peter Kager, ICTRecht

Eerder artikel door ICTRecht:

<< Terug
Mis het niet!
11.000 Bezoekers
+180 Sprekers
+250 Exposanten
Aanmelden als exposant
Platinum Sponsor:
Gold Sponsor:
Media partner: