Op- en afbouwtijden

Opbouw-, beurs- en afbouwtijden

In onderstaande tabel zijn alle activiteiten rondom de beursdagen ingepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

  • Exposanten met EIGEN STANDBOUW. Hierbij is alleen kale ruimte gereserveerd en wordt er een ‘eigen’ stand opgebouwd.(1)
  • Exposanten met STANDBOUW GELEVERD DOOR DE ORGANISATIE. Hierbij wordt de stand uitgevoerd in de uniforme standbouw.(2)
 

 16-01-2017
 Maandag

 17-01-2017
 Dinsdag

 18-01-2017
 Woensdag

 19-01-2017
 Donderdag

 Opbouw eigen standbouw (1)

 08.00-18.00

 08.00-18.00

   

 Inrichten exposanten (2)

 

 08.00-18.00

   

 Beursvloer open voor exposanten*

   

 08.00

 09.00

 Openingstijden beurs

   

 10.00-17.00

 10.00-17.00

 Exposantenborrel

   

 Vanaf 17.00

 

 Afbouw (1 & 2)

     

 17.00-24.00

 Extern afbouw verkeer
 toegestaan op expeditie terrein,
 eerst melden op P2 alvorens toegang tot P1

     

 Vanaf 18.00

*Op woensdag alleen handzame goederen via de Hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op woensdagochtend niet te gebruiken.

Let op! Er is alleen afbouw op donderdag 19 januari in Jaarbeurs Utrecht. Alle spullen dienen donderdag 19 januari, uiterlijk 24.00 te zijn verwijderd uit Jaarbeurs Utrecht.
Het is van het grootste belang bij eigen standbouw, dat u uw standbouwer hierover goed informeert. Al het materieel dat op donderdag nacht om 24.00 uur nog aanwezig is in Hal 1, zal door de afdeling schoonmaak van de Jaarbeurs eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Indien u groot en/of zwaar materieel heeft, gelieve dat ruimschoots doch uiterlijk 2 december 2016 door te geven aan de organisatie in verband met de planning.

Niet aangekondigd groot en/of zwaar materieel kan niet geplaatst worden.

Belangrijk: bij eigen standbouw bent u verplicht om op maandag 16 januari uiterlijk om 10.00 uur aan te vangen met de opbouw. Dit i.v.m. onze planning.

Contactpersonen: Anne-Maartje Boeijenga / Nadine van Gilst

Laden & Lossen

Opbouw
Tijdens de opbouw kunt u of uw leveranciers/standbouwers zich melden bij P1 (aanrijdroute 300). U kunt dan gedurende een beperkte tijd laden en lossen. 

bij Hal 1:

Personenwagens en busjes max. 60 min.
Bakwagens max. 90 min.
Vrachtwagens max. 120 min.

Na bovengenoemde tijden, dan betaalt u een volledige dag parkeren en kunt u een parkeer(uitrijkaart) kopen aan de parkeer betaalautomaat (alleen pin) of deze vooraf bestellen via Expopoint.

NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend. Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:
• De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
• Bedrijventerrein Lage Weide
• Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid

Hierbij de Routekaart. Het routenummer is het nummer op de verkeersborden dat u dient te volgen om de juiste laad- en loszone te bereiken. Vergeet niet het mobiele nummer van de chauffeur op de kaart te vermelden. Gelieve de kaart ingevuld en leesbaar achter de voorruit te plaatsen.

Tijdens het laden & lossen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en van de parkeerbegeleiders te worden opgevolgd.

Afbouw

Exposant:
Bent u exposant, bemant u ook uw eigen stand en gebruikt u uw voertuig ook voor afbouw? Dan parkeert u gewoon ’s ochtends op P1 en koopt u een uitrijkaart bij de automaat. Op vertoon van u exposantenbadge verkrijgt u toegang tot het laad & losgebied. Bij het verlaten van het terrein gebruikt u uw uitrijkaart.

Standbouwers/vrachtverkeer/leveranciers
Bent u standbouwer, transporteur of leverancier? Dan dient u zich eerst op P2 te melden. Dit kan reeds vanaf 16:00 uur en geldt gedurende de hele avond. Hier ontvangt u een laad- en loskaart die u toegang verschaft tot het laad- en losgebied. Voertuigen die zich rechtstreeks bij de hal melden zonder laad- en loskaart krijgen geen toegang tot het laad en losgebied. 

Zodra de grote transportdeuren open zijn (1 uur na einde beurs) wordt het vrachtverkeer gedoseerd van P2 naar de hallen gestuurd. 

Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot men het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.

Na het laden en lossen kunt u op vertoon van uw laad- en loskaart het terrein gratis verlaten.

Mis het niet!
11.000 Bezoekers
+180 Sprekers
+250 Exposanten
Aanmelden als bezoeker
Platinum Sponsor:
Gold Sponsor:
Media partner: