Lezing geven

spreken tijdens webwinkel vakdagenDat is mogelijk! Tijdens de Webwinkel Vakdagen zullen er een groot aantal thema’s op het gebied van e-commerce behandeld worden. De thema’s worden de komende tijd via de website bekend gemaakt. Wil je een lezing verzorgen dan adviseren wij om je aanvraag goed toe te lichten en te presenteren samen met een gebruiker/klant. Case studies, complexe projecten, A-merken en internationale cases zullen prioriteit krijgen.

Criteria presentaties met thema

De presentatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De presentatie dient in te gaan op het specifieke thema dat gekoppeld is aan de lezingenzaal waar de presentatie plaatsvindt. Dit door een succesverhaal, ervaringsverhaal of klantencase te behandelen. De mogelijkheid bestaat om de klantcase samen met de klant te presenteren, middels een duo-presentatie.
 • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wilt zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn.
 • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
 • De presentatie dient opgebouwd te zijn volgens de volgende punten:
  1. Wat was de vraag/ probleemstelling van de klant?
  2. Welke aanpak is gekozen en hoe is de vraag/probleemstelling opgelost?
  3. Wat was het resultaat en wat heeft het opgeleverd? Welke leerpunten zijn er geweest?
 • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te onderbouwen.

Let op:
Mocht uw aanvraag goedgekeurd worden, dan verzoeken wij u vriendelijk om het aanleverbestand compleet ingevuld te retourneren voor 15 november 2016. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt uw lezing te annuleren.

Aanvragen van een lezing in een van de themaprogramma kan via het aanvraagformulier. Wil je een lezing geven, maar niet in een van de themaprogramma’s. Neem dan contact op met sales@webwinkelvakdagen.nl of via telefoonnummer 040-2808409

Mis het niet!
11.000 Bezoekers
+180 Sprekers
+250 Exposanten
Aanmelden als bezoeker
Platinum Sponsor:
Gold Sponsor:
Media partner: